Vinschradio B-5927 – Möter krav enligt SS-EN 17067:2019

Europeiska standarden EN 17067:2018 (gäller även som svensk standard): Skogsmaskiner-Säkerhetskrav för radiofjärrstyrning reglerar krav för bla radio till vinsch. Tyngdpunkten på kraven berör säkerhet, vinschen skall inte kunna startas av misstag med de följder detta kan innebära.

Kör vinsch säkert!