ES cranepad

Med ES cranepad styr Ni, precis som med vanliga minispakar, alla kranens funktioner proportionellt. ES cranepad ger förutsättningar för en snabb och smidig installation, en flexibel arbetsposition, bättre ergonomi och högre produktivitet jämfört med manuellt styrda ventiler och givetvis övriga mervärden från ES crane.