Hydraulservo -Proportionellt utskjut och grip


En vanlig option till styrning av skogskranar är hydraulservo där utskjut och grip styrs elektriskt on/off. Med våra nya ergonomiska P-handtag på servospak och elsats med PVD200 i kombination med DVS14 eller EX38 kan dessa funktioner styras proportionellt med rullar på handtagen. Detta förbättrar körkänslan och manövrerbarheten.