bildskarm-hydraulik


Företaget

ES Hydagent grundades av Börje Svensson och Hans Englund i Umeå 1983. Grundidén var redan från start att sammanfoga kompetens inom hydraulik och el till kompletta hydraulsystem för mobila applikationer.

Under en dryg trettioårsperiod har företaget kontinuerligt utvecklats och har idag, med bas i verksamhetsorterna Umeå och Borås, en stark och stabil position på marknaden. 

Marknad

För huvuddelen av våra kunder är samspelet mellan hydraulik och elektronik en nyckelfråga. Vi har därför genom åren byggt upp en kunskapsbas stor nog att lösa de flesta förekommande applikationskraven.

Våra kunder är små som stora OEM-tillverkare, in- och påbyggare av t.ex entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, lastbilar, jordbruksmaskiner och truckar. Aktörer med höga krav på reglerbarhet, produktivitet och användarvänlighet som samtidigt värdesätter hydrauliksystem som är enkla att montera, manövrera och medverkar till högre produktivitet och precision.

 

Leverantörer

Vårt produktprogram är brett och har genom åren anpassats och förfinats för att motsvara krav och specifikationer från kunder inom samtliga marknadssegment. Vi levererar allt från enskilda komponenter till ventilblock och systemlösningar, liksom färdiga koncept inom elstyrning och hydraulik.

Våra leverantörer är välkända kvalitetsföretag över hela världen, många ledande inom sina segment. Leverantörsrelationen är långsiktig och bygger alltid på förtroende, informationsutbyte och gemensam utveckling.

Kvalitet

Kvalitet innebär för oss att erbjuda produkter och system som uppfyller kunders krav på prestanda och funktion, men också att kunna erbjuda hög leveransförmåga med en flexibel och serviceinriktad organisation.

Vår målsättning är ständig förbättring och vi ska inom organisationen arbeta efter mottot att alltid överträffa våra kunders förväntningar.

ES Hydagent är certifierade enligt SS-EN ISO 9001 och omfattar hela standarden.

Miljö

Vi ska i samtliga led av verksamheten sträva efter att använda våra naturresurser med omsorg. Genom ständig dialog ska egna värderingar även förmedlas till våra affärspartners. 

ES Hydagent är certifierade enligt SS-EN ISO 14001 och omfattar hela standarden.

Hållbarhet

"Vi skall använda våra naturresurser med omsorg"

Detta har funnits med i vår verksamhetspolicy under många år och vi har genom kontinuerligt arbete förbättrat oss och våra produkter.

Vi har sorterat vårt avfall och med hjälp av ständiga förbättringar förbättrat sorteringen och effektiviserat arbetet med detta som en del i det dagliga arbetet.

Vi har sedan många år tillbaka använt oss av grön el. Även här jobbar vi med ständiga förbättringar för att minska ner vår energiförbrukning.

Under de senaste åren har vårt arbete fortsatt att utvecklas och vi mäter och sätter reduktionsmål för Scoop 1 och 2 enligt GHG. 2022 startade vi med arbetet med Scoop 3 för att ge ett mätbart nuläge. Under 2023 kommer det arbetet att försätta.

montering-av-elektronik

idearbete-hydagent

montera-hydraulik