Styrning av hyrraulik


Specialister på kundanpassad hydraulik

ES Hydagent är specialister på kundanpassad hydraulik för tunga fordon. Med avancerad hydraulik och intelligenta styrsystem byggs totallösningar optimerade för varje kunds unika krav.

Vi levererar allt från handplockade komponenter till stora, komplexa system. Med sofistikerade konstruktioner och smarta komponentval formas lösningar som uppfyller höga krav på funktionalitet, ergonomi och arbetsmiljö.

Från idé till färdiga system

För ES Hydagent är lyhördheten viktig. Vi lyssnar noggrant på kunder, användare och operatörer och låter önskemål kring prestanda och funktion ligga till grund för våra konstruktioner.

Slutleveransen från oss kan vara enskilda komponenter, delsystem eller kompletta system, färdigkonfigurerade med rätt mjukvara och klara att montera med ”plug and play-funktion".

Samspel mellan el och hydraulik

Våra kunder söker ofta färdiga lösningar. Vi bygger därför kompletta system där hydrauliken kommunicerar med intelligenta el- och styrlösningar.

Med lång erfarenhet och smarta, oberoende komponentval skapas användarvänliga, ergonomiska system och en arbetsmiljö där operatören kan verka 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Tydlig visualisering, full styrbarhet

Tydlig visualisering ger operatören överblick och en säkrare vardag. Moderna, innovativa skärmar ger kontinuerlig återkoppling på varje arbetsmoment och förbättrar samspelet mellan operatören och hans maskin.

Vi lägger även stor vikt vid hydraulikens styrbarhet. Med egen erfarenhet och specialistkunskap från våra partners kan vi utveckla kundanpassade, lättmanövrerade system som förenklar det dagliga arbetet och optimerar effektiviteten. 

Inom flera områden har vi arbetat fram helt egna konceptlösningar. Vill du ta del av dem, eller har egna önskemål? Kontakta oss!

Vi länkar kommunikation

Med smart Canbus-teknik kan vi skapa länkar mellan olika typer av kommunikationsutrustning. I dialog med dig som kund finner vi lösningar för kommunikationen mellan exempelvis fordonets eget system, monterad utrustning och yttre system som t.ex GPS.

Canbus-tekniken ger även fördelar vid installation av andra funktioner som t.ex lampor. Installatören slipper dra dyra kablage och kan istället använda befintligt Canbus-system och en kabel.

kontruktion-hydraulik

montera-hydraulik

styrhytt-skogsmaskin