Ditt meddelande skickades!

Ackumulatorer

Ackumulatorer används vid applikationer där man kan komma att behöva ta upp plötsliga flödesförändringar tex vid last dämpning eller plogapplikationer. Ackumulatorerna finns i flera varianter tex membran, kolvakumulator mm.