Information om Coronaviruset, COVID-19, och hur det påverkar oss, ES Hydagent AB och våra leveranser

Uppdaterat 8:e maj

Leveranser från ES Hydagent AB fortsätter och vi levererar kontinuerligt från våra enheter, dock med vissa störningar.

Leveranser från Italienska leverantörer har startat och vi har fått flera leveranser. Produktiontakten är just nu lite lägre än vanligt
men den förbättras hela tiden.
Idagsläget använder vi vårt buffert lager för leveranser och har generellt sett goda nivåer men vi ser att vi behöver få påfyllnad på vissa produkter för att klara behovet längre fram.

Vi har kontinuerlig kontakt med våra leverantörer och följer utvecklingen noggrant.

När det gäller fraktbolagen indikeras det att det kan komma störningar men att transporterna i dagsläget fungerar tillfredsställande. Vi måste också informera om att det kan tillkomma ökade kostnader med anledninga av ökade produktions- och transportkostnader.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör inga affärsresor till de platser som UD avråder från.

Vi undviker att göra besök hos våra kunder och partners, men vi hoppas att ni alla vill möta oss på Teams(Video), telefon eller email.

Vi följer naturligtvis även övriga råd för att minimera smittspridning.