DVS 16

Nu kompletteras DVS serien med DVS16, en ventil för flöden upp till 160 lpm. Ventilen är en sektionsbyggd ventil
med öppet centrum och kan förses med manuell, pneumatisk, hydraulisk eller proportonell elektrohydraulisk styrning.

Venilen är byggbar upp till 12 sektioner.

 

För mer information och teknisk specifkation gå till: DVS Serien