Ditt meddelande skickades!

Ackumulatorventil - SU2

Ackumulatorventil SU2 avleder flöde från ett högtrycksystem via ventilen ut till en lågtrycksport.  

  • Beskrivning
  • Teknisk data
  • Dokumentation

Högt tryck går in i ventilen via p1 och p2 därefter sänks tryck och flöde til önskat värde via en tryckreducerare ut genom port U. Ackumulatorn tar upp tryckspikar i systemet och fungerar samtidigt som en nödkälla utifall att huvudkretsen skulle bli trycklös. För att förhindra att ackumulatorn löser ut innan det behövs sitter det en tryckbegränsare och backventil i lågtryckskretsen. 

Max tryck: 350 bar

Tryck på U port: 10 - 70 bar

Max baktryck på T port: 30 bar

Minimun tryck på P1: 10 bar

Arbetstemperatur: -20 + 80 grader C

Kapacitet på service port U utan ackumulator: 8 lpm