Högtrycksfilter

Högtrycksfilter

Högtrycksfilter i 3 olika storlekar för systemtryck upp till 420 bar och flöden upp till 400 lpm.

Beskrivning

Högtrycksfilter i gjutjärn för trycknivåer upp till 420 bar. Finns i flera olika utföranden med gängade eller flänsade portar. Filtermaterial cellulosafiber eller glasfiber, för lägre filtreringsgrad finns även stålnät.