0023530000

0023530000

Direkt verkande ventilerad tryckbegränsare för ett flöde på 40 lpm och 410 bar.